Tereza DVOŘÁKOVÁ

Bakalářská práce

Thajský box a jeho specifika v profesionální tréninkové přípravě dívek a žen

Thai Box and its specifics in the professional training of girls and women
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na oblast bojových sportů. V teoretické části představuje thajský box od jeho vniku po současnost, dále popisuje základní techniky a pravidla thajského boxu. Zpracované teoretické poznatky se dále zaměřují na teoretické vymezení rozdílů ve sportovním tréninku žen a mužů a specifikaci sportovní přípravy v tomto sportu obecně. Praktická část je zaměřena na komparaci výsledků …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the field of martial arts. In the theoretical part, the Thai boxing from its inception to the present presents the basic techniques and rules of Thai boxing. The theoretical knowledge is further focused on the theoretical definition of differences in sports training of women and men and the specification of sports training in this sport in general. The practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Marcel Žák

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DVOŘÁKOVÁ, Tereza. Thajský box a jeho specifika v profesionální tréninkové přípravě dívek a žen . Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Tělesná výchova a sport