Bc. Tereza Vavrdová

Diplomová práce

Molekulární a proteomická analýza lyzogenizovaných kmenů Staphylococcus aureus

Molecular and proteomic analysis of lysogenized Staphylococcus aureus strains
Anotace:
Staphylococcus aureus zaujímá vůči svému teplokrevnému hostiteli různé role – může být neškodným komenzálem i nebezpečným patogenem. Příčinou je velký genetický rezervoár, kterým S. aureus disponuje, a jehož důležitou součást tvoří mobilní genetické elementy. Mezi ně se řadí i profágy, které vznikají začleněním genomu mírného bakteriofága do bakteriálního chromozomu v procesu označovaném jako lyzogenní …více
Abstract:
Staphylococcus aureus assumes various roles towards its endothermic host - it can be harmless commensal or dangerous pathogen. This is caused by a vast genetic pool of S. aureus, which is so extensive thanks to mobile genetic elements. One of them – prophages - arise in an event called lysogenic conversion when genome of temperate bacteriophage integrates into bacterial chromosome. The gain of genetic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. RNDr. Vladislava Růžičková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta