Bc. Mariana Dlouhá

Bachelor's thesis

Dětské pojetí smrti

Chidren s conceptions of death
Abstract:
Bakalářská práce ,,Dětské pojetí smrti'' se zabývá tím, jak děti předškolního věku vnímají smrt a jaké o ní mají představy. Teoretická část se zabývá vývojem poznávání, emocí a prožívání dětí od prenatálního období do věku šesti až sedmi let. Dále se blíže zaměřuje na dětské pojetí smrti a uvádí faktory, které mají vliv na porozumění smrti u dětí. Poslední část teorie je zaměřena na seznámení dětí …more
Abstract:
This Bachelor thesis ,,Children's conceptions of death'' is concerned with how young children perceiv death and which ideas they have about it. The theoretical part deals with the develpoment of cognition, emotions and experiences of children from the prenatal period to the age six or seven. Further, it focuses on the concept of child death and specifies the factors that affect the understanding of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 12. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 2. 2015
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Iva Žaloudíková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Pre-school and After-school Education / Pre-school Teacher Training