Bc. Lucie Říhová

Diplomová práce

Vzdělávání a komunikace dětí z bilingvního prostředí

Education and communication of children from a bilingual environment
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vzděláváním a komunikací žáků prvního stupně základní školy z bilingvního, konkrétně česko-anglického prostředí. Práce je rozdělena na čtyři kapitoly, tři kapitoly jsou teoretické, jedna výzkumná. První tři kapitoly vychází z odborné literatury a jsou zde vymezeny základní pojmy komunikace, bilingvismus, výchova a vzdělávání bilingvních žáků a pojmy s nimi spojené, jako vzdělávání …více
Abstract:
The diploma thesis focuses on education and communication of primary school pupils from a bilingual, specifically Czech-English environment. This diploma thesis is divided into four chapters, three chapters are theoretical, one is practical. The first three chapters are based on education literature and reference books and define the terms, such as communication, bilingualism, education and training …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2021
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Marek Lollok, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Hana Svobodová, Dr. phil.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta