Andrea Valíčková

Diplomová práce

Sociální sítě a Silverlight Map Control

Social Network and Silverlight Map Control
Anotace:
Cílem této diplomové práce je jednak prostudovat sociální sítě a její aspekty vzniku, ale dále také navrhnout inteligentní mapový podklad s možností přidávání informací ke konkrétnímu místu na mapě. V oblasti sociálních sítích se zaměřím na jejich úspěšnost a neúspěšnost a také na důvody, proč se uživatelé vracejí na úspěšné sociální sítě. Dále se podívám na současný stav propojení sociálních sítí …více
Abstract:
The aim of this work is study in detail the social network and aspects of its creation. Further design and realize intelligent map application with the possibility of addition of information to specific location on the map. In social network I'll focus to their successes and failures and the reasons why users return to a successful social network. Furthermore, I will look at the current state of linking …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Jan Martinovič
  • Oponent: Tomáš Kocyan

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika