Bc. Anna Vybíralová

Bachelor's thesis

Projevy a dopady nastavení systému benefitů na pracovní spokojenost ve vybrané organizaci

Impacts and effects of system settings benefits on job satisfaction in selected organization
Abstract:
ANOTACE Název práce: Projevy a dopady nastavení systému benefitů na pracovní spokojenost ve vybrané organizaci Autorka: Anna Vybíralová Vedoucí práce: Mgr. Martin Žižlavský Ph. D. Instituce: Masarykova univerzita Brno, Fakulta sociálních studií Počet slov: 14559 Klíčová slova: Zaměstnanecké benefity, benefitový systém, nastavení benefitů, redesign benefitů, pracovní spokojenost, pracovní motivace, …more
Abstract:
ANNOTATION Thesis title: Impact and effects of system settings benefits on job satisfaction in selected organization Author: Anna Vybíralová Academic supervisor: Mgr. Martin Žižlavský Ph. D. Institution: Masaryk University in Brno, Faculty of Social Studies Basic words count: Key words: Employe benefits, benefits system, settings of benefits, redesing of benefits, job satisfaction, job motivation, …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 1. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 1. 2016
  • Supervisor: Mgr. Martin Žižlavský, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Veronika Smutná

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií