Bc. Vojtěch Klempera

Diplomová práce

Technická analýza měnového kurzu

Technical Analysis of the Exchange Rate
Anotace:
Touto diplomovou prací čtenáře seznamuji se subjekty a nástroji forexového trhu a technickou analýzou. Práce obsahuje podrobnější popis vybraných nástrojů technické analýzy, které v této práci posloužily k sestavení dvou obchodních trendových systémů. Dané obchodní systémy založené pouze na technické analýze byly podrobuji backtestům, jejichž výsledky jsou v práci zveřejněné a vyhodnocené. Na základě …více
Abstract:
This diploma thesis will acquaint readers with the subjects and instruments of the Forex market and technical analysis. This diploma thesis contains a more detailed description of the selected technical analysis tools, which have served to build two trend trading systems. The results of these systems are published and evaluated in this diploma thesis. Based on analysis of the data obtained from backtesting …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Jitka Veselá, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Vladimír Kolman, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance - blok A