Bc. Vojtěch Klempera

Master's thesis

Technická analýza měnového kurzu

Technical Analysis of the Exchange Rate
Abstract:
Touto diplomovou prací čtenáře seznamuji se subjekty a nástroji forexového trhu a technickou analýzou. Práce obsahuje podrobnější popis vybraných nástrojů technické analýzy, které v této práci posloužily k sestavení dvou obchodních trendových systémů. Dané obchodní systémy založené pouze na technické analýze byly podrobuji backtestům, jejichž výsledky jsou v práci zveřejněné a vyhodnocené. Na základě …more
Abstract:
This diploma thesis will acquaint readers with the subjects and instruments of the Forex market and technical analysis. This diploma thesis contains a more detailed description of the selected technical analysis tools, which have served to build two trend trading systems. The results of these systems are published and evaluated in this diploma thesis. Based on analysis of the data obtained from backtesting …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 6. 2017
  • Supervisor: doc. Ing. Jitka Veselá, Ph.D.
  • Reader: Ing. Vladimír Kolman, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Banking Institute/College of Banking

Master programme / field:
Economics and Management / Finance