Aleš OVESNÝ

Bachelor's thesis

Drogy - první kontakt adolescentů s drogou, primární prevence

Drugs - the first contact of adolescents with drugs, primary prevention
Abstract:
Práce pojednává o problematice drog. Především je zaměřena na kontakt adolescentů s drogou. V jednotlivých kapitolách se od nastínění problematiky adolescence a jejích specifik přes kapitolu zahrnující charakteristiky a účinky drog dostává až ke kapitole rozvoje závislosti. V poslední kapitole teoretické části je nastíněna problematika primární prevence, především je zde pak popsán program Revolution …more
Abstract:
The thesis deals with the drug issues. Primarily it focuses on adolescents contact with the drug. In individual chapters, since the outline of adolescence and its specifics through the chapter including characteristics and drugs effects, the thesis leads to the chapter of the drugs addiction development. In the last chapter of the theoretical part, the problems of primary prevention are described, …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 4. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Jan Svoboda

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

OVESNÝ, Aleš. Drogy - první kontakt adolescentů s drogou, primární prevence. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

University of Ostrava

Pedagogical Faculty

Bachelor programme / field:
Specialization - Pedagogy / 3-vkz-cj-15