Aleš OVESNÝ

Bachelor's thesis

Drogy - první kontakt adolescentů s drogou, primární prevence

Drugs - the first contact of adolescents with drugs, primary prevention
Anotácia:
Práce pojednává o problematice drog. Především je zaměřena na kontakt adolescentů s drogou. V jednotlivých kapitolách se od nastínění problematiky adolescence a jejích specifik přes kapitolu zahrnující charakteristiky a účinky drog dostává až ke kapitole rozvoje závislosti. V poslední kapitole teoretické části je nastíněna problematika primární prevence, především je zde pak popsán program Revolution …viac
Abstract:
The thesis deals with the drug issues. Primarily it focuses on adolescents contact with the drug. In individual chapters, since the outline of adolescence and its specifics through the chapter including characteristics and drugs effects, the thesis leads to the chapter of the drugs addiction development. In the last chapter of the theoretical part, the problems of primary prevention are described, …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: PhDr. Jan Svoboda

Citační záznam

Jak správně citovat práci

OVESNÝ, Aleš. Drogy - první kontakt adolescentů s drogou, primární prevence. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

University of Ostrava

Pedagogical Faculty

Bachelor programme / odbor:
Specialization - Pedagogy / 3-vkz-cj-15