Bc. Veronika Škrhová

Diplomová práce

Brain-based learning principles and strategies in lower secondary EFL classes

Brain-based learning principles and strategies in lower secondary EFL classes
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá principy a strategiemi brain-based learning, které se také někdy označuje jako brain-friendly learning, a na jejich aplikaci do výuky angličtiny. Především se zaměřuje na to, jak brain-based learning přistupuje k paměti a mozkové lateralitě,jenž představují dva důležité faktory, které ovlivňují proces učení. Mimoto zkoumá roli emocí v učení a napojení brain-based learning …více
Abstract:
This Diploma Thesis deals with the principles and strategies of brain-based learning, sometimes also referred to as brain-friendly learning, and its application in English lessons. It is primarily focused on how brain-based learning approaches memory and brain lateralization, representing two important factors in learning process. Furthermore, it examines the role of emotions in learning as well as …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Naděžda Vojtková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta