Mgr. Robert Puda

Bakalářská práce

Analýza vybraných sebeobranných situací v městské hromadné dopravě

Analysis of selected self-defense situations in public transport
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je shrnutí poznatků ohledně fungování přepravní kontroly a analýzu vybraných sebeobranných situací z prostředí městské hromadné dopravy. Metodami výzkumu jsou studium příslušné odborné literatury, modelování situací, sekundární analýza, studium článků na internetu. Práce by mohla pomoci pracovníkům přepravní kontroly ke zlepšení řešení sebeobranných situací, zejména technického …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to summarize knowledge regarding the operation of the transport control and analysis of selected self-defense situations from public transport. Methods of research are the study of literature, modeling, secondary analysis, study articles on the Internet. The work could help controllers to improve the situation of self-defense, in particular the technical and tactical …více
 

Klíčová slova

sebeobrana MHD analýza revizor
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Michal Vít, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií