Bc. Václav WEWIORKA

Diplomová práce

Postoj dopravních policistů k duševní hygieně jako prostředku k udržení a zlepšení pracovní výkonnosti

The attitude of traffic policemen to psychic hygiene as a means of maintaining and improvement of working performance
Anotace:
V diplomové práci se zabývám problematikou duševní hygieny ve vztahu k pracovní výkonnosti dopravních policistů a postojem dopravních policistů v Ostravě k udržení a zlepšování jejich pracovní výkonnosti touto cestou. Cílem mé diplomové práce je zjistit, jaký je postoj dopravních policistů Městského ředitelství policie v Ostravě k duševní hygieně, nakolik policisté věří, že dodržováním zásad duševní …více
Abstract:
In my thesis I deal with the problems of psychic hygiene in regards of working performance and attitudes of traffic policemen in Ostrava in order to maintain and improve their working performance in this way. My aim is to find out the attitudes of traffic policemen from the Town headquarters of Police department of Ostrava to psychic hygiene, to what extent policemen believe that the following of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 3. 2015
Zveřejnit od: 17. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Přemysl Mikoláš

Citační záznam

Jak správně citovat práci

WEWIORKA, Václav. Postoj dopravních policistů k duševní hygieně jako prostředku k udržení a zlepšení pracovní výkonnosti. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.3.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 3. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika - prevence a resocializace