Bc. Karel Viktorin

Bachelor's thesis

The Language and Identity of the Japanese Deaf

The Language and Identity of the Japanese Deaf
Anotácia:
Tato práce se zabývá vytvářením identity neslyšících v Japonsku skrze zkoumání čtyř definujících prvků jejich života. Prvním zkoumaným prvkem jsou rozličnost druhů ztráty sluchu a způsoby, jak ztráta sluchu ovlivňuje považování jedinců sebe samých za slyšící či neslyšící. Druhým prvkem je japonský znakový jazyk jakožto přirozený jazyk neslyšících a nejdůležitější prvek při definování neslyšících jakožto …viac
Abstract:
The thesis deals with identity construction of deaf people in Japan through an examination of four defining aspects of their life. The first aspect dealt with is the variety in kinds of hearing loss and the ways how hearing loss affects individuals in considering themselves hearing or deaf. The second aspect is Japanese sign language as the native language of deaf people and the primary element in …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedúci: Mgr. Ivan Rumánek, PhD. et PhD

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / odbor:
Philology / Japanese Language and Culture