Ing. Zuzana Ferenčíková

Diplomová práce

Termodynamické disociační konstanty vybraných cytostatik a imunosupresiv

Thermodynamic Dissociation Constants of Selected Cytostatics and Immunosuppressives
Anotace:
Jsou stanoveny termodynamické disociační konstanty imunosupresiv a cytostatik azathioprinu, methotrexátu, rasagilinu báze, rasagilinu mesylátu a cyklosporinu A (IVAX Pharmacueticals s.r.o., Opava) technikou pH-spektrofotometrické titrace při 25°C a 37°C. Po stanovení počtu ve spektrech indikovatelných světlo-absorbujících částic algoritmem INDICES byla ze závislosti smíšených disociačních konstant …více
Abstract:
Thermodynamic dissociation constants of cytostatics and immunosuppressants azathioprine, methotrexate, rasagiline base, rasagiline mesylate and cyclosporine A (IVAX Pharmacueticals s.r.o.) were estimated by technique of pH-spectrophotometric titration at 25°C and 3°C. The first step was the determination in the spectrum indicated particles by the algorithm INDICES, then was from a dependence of dissociation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2009
  • Vedoucí: prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Ferenčíková, Zuzana. Termodynamické disociační konstanty vybraných cytostatik a imunosupresiv. Pardubice, 2009. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Magisterský studijní program / obor:
Chemie / Analytická chemie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.