Bc. Barbora KONVIČNÁ

Diplomová práce

Využití Amesova testu v hodnocení kontaminace ŽP

Use of Ames test in environmental contamination assessment
Anotace:
Diplomová práce se v teoretické části zabývá výskytem a účinky genotoxických látek ve složkách životního prostředí. Práce charakterizuje detekční systémy, které jsou nejčastěji využívány pro detekci mutagenity environmentálních vzorků. Experimentální část hodnotí mutagenitu vzorků sedimentovaného prachu z okolí cest s využitím Amesova testu. Vzorky byly testovány pomocí indikátorového kmene bakterie …více
Abstract:
In theoretical part this diploma thesis deals with the occurrence and the effects of genotoxic substances in the components of environment. The thesis points out the detection systems that are used to detect mutagenicity of the environmental samples. The experimental part evaluates the mutagenity of individual samples of sedimentary dust from road surroundings by using the Ames test. The samples have …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 5. 2018
  • Vedoucí: prof. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KONVIČNÁ, Barbora. Využití Amesova testu v hodnocení kontaminace ŽP. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta