RNDr. Veronika Pašková, Ph.D.

Rigorózní práce

Toxicita a oxidativní stres u rostlin po expozici polycyklickým aromatickým uhlovodíkům a jejich N-heterocyklickým derivátům

Toxicity and oxidative stress responses in plants exposed to polycyclic aromatic compounds adn their N-heterocyclic derivates
Anotace:
Polycyklické aromatické uhlovodíky a jejich N-heterocyklické deriváty (NPAHs) jaou v přírodě široce rozšířené, byly detekovány ve vzduchu, vodě, sedimentech a půdě. Ačkoli je známo, že jsou vysoce toxické pro některé organismy, úplné porozumění jejich environmentálního osudu, biologického metabolismu a účinků je omezené. V rámci studie byly zjištěny toxické efekty tří homocyklických aromatických uhlovodíků …více
Abstract:
Polycyclic aromatic hydrocarbons and their N-heterocyclic derivatives of (NPAHs) are widespread and have been detected in air, water, sediments and soil. Although they were shown to be highly toxic to some organisms, our understanding of their occurrence, environmental fate, biological metabolism and effects is limited. This study evaluated toxic effects of three homocyclic aromatic hydrocarbons (PAHs …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 9. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 12. 2007
  • Oponent: doc. RNDr. Marie Kummerová, CSc., doc. RNDr. Miroslava Beklová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Rigorózní řízení / obor:
Biologie / Obecná biologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.