Mgr. Petra Veselská

Diplomová práce

Úloha personálního oddělení v neziskových organizacích sociálního zaměření

The Role of the Human Resources Department in Non-profit organizations
Anotace:
Cílem této práce je zjistit, jakou roli přikládají vybrané neziskové organizace personální práci. Teoretická část vymezuje klíčové pojmy, a to neziskové organizace, personální útvar a jeho místo v organizační struktuře, personální řízení a řízení lidských zdrojů, představuji možné přístupy k personální práci, personální strategii a politiku a nakonec jednotlivé personální činnosti. Doplňujícími kapitolami …více
Abstract:
The aim od the thesis is to discover how important human resources departments in non-profit organizations are. The theoretical part defines key words, namely non-profit organization, human resources department and its position in the structure of the organization, personnel department and human resources department; the author of the thesis introduces possible approaches towards human resources work …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií