Simona Brabcová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Personální činnosti prováděné personálním útvarem firmy střední velikosti

Anotace:
Absolvenstká práce zabývající se personálními činnostmi, je zpracována metodou teoretecko-praktickou, první kapitoly jsou věnovány popisu a charakteristice personálních činností. Praktická část je zaměřena na využití získaných znalostí v rámci této problematiky v praxi a je prezentována formou praktického příkladu u firmy XY. Uvedený postup byl i záměrem a cílem této práce.
Abstract:
Die Absolventenarbeit, die sich mit den Personaltätigkeiten befasst, wird durch die theoretisch-praktische Methode verarbeitet. Die ersten Kapitel widme ich der Beschreibung und Charakteristik der einzelnen Personalaktivitäten. Der praktische Teil orientiert sich an die Ausnützung der gewonnenen Kentnisse im Rahmen dieser Problematik in der Praxis. Dieser Teil meiner Arbeit wird in der Form eines praktischen …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným