Bc. Lucie Mrňáková

Diplomová práce

Personální řízení v MSP

HR management in a small and medium - sized enterprise
Anotace:
Má diplomová práce je zaměřena na problematiku personálního řízení v malém a středním podniku. Teoretická část zahrnuje základní pojmy a informace, které se vztahují k tématu. Podrobněji jsou definovány jednotlivé personální činnosti. Cílem mé diplomové práce je analýza personálních činností na konkrétním malém a středním podniku. V praktické části je představena konkrétní společnost a jsou analyzovány …více
Abstract:
My thesis is focused on the issues of HR management in a small and medium – sized enterprise. Theoretical part includes basic concept and information that relate to the topic. In the work are defined personnel activities in more detail. The target of my thesis is to analyze the personnel activities applied to a particular small and medium – sized enterprise. In the practical part is introduced the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Jiří Zahrádka
  • Oponent: Ing. Robin Čejka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní