Theses 

Projevy generačního rozdílu ve způsobu vyjadřování politiků – Bc. Dan Sláma

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / odbor:
Philology / Czech Language with Orientation on Computational Linguistics

Bc. Dan Sláma

Bachelor's thesis

Projevy generačního rozdílu ve způsobu vyjadřování politiků

Manifestations of generational difference in the way politicians express themselves

Anotácia: Obsahem této bakalářské práce je srovnání oficiálních projevů dvou věkově odlišných politiků, které bylo provedeno na korpusech. V práci je zaznamenán praktický postup tvorby těchto korpusů a provedený výzkum. Zkoumali jsme nejfrekventovanější slova a slovní spojení, typická slova vybraných politiků.

Abstract: The content of this bachelor thesis is a comparison of the official manifestations of two politicians, with different age, made on corpora. The work describes the practical procedure for the creation of these corpora and the research carried out. We have explored the most frequently used words and phrases and the typical words of selected politicians.

Kľúčové slová: Korpus, lemma, Miroslav Kalousek, Dominik Feri, politický projev, frekvence. Corpora, political speech, frequency.

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2018
  • Vedúci: Mgr. Dana Hlaváčková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jakub Machura

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 25. 6. 2019 05:53, 26. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz