Theses 

Projevy generačního rozdílu ve způsobu vyjadřování politiků – Bc. Dan Sláma

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Český jazyk se specializací počítačová lingvistika

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Dan Sláma

Bakalářská práce

Projevy generačního rozdílu ve způsobu vyjadřování politiků

Manifestations of generational difference in the way politicians express themselves

Anotace: Obsahem této bakalářské práce je srovnání oficiálních projevů dvou věkově odlišných politiků, které bylo provedeno na korpusech. V práci je zaznamenán praktický postup tvorby těchto korpusů a provedený výzkum. Zkoumali jsme nejfrekventovanější slova a slovní spojení, typická slova vybraných politiků.

Abstract: The content of this bachelor thesis is a comparison of the official manifestations of two politicians, with different age, made on corpora. The work describes the practical procedure for the creation of these corpora and the research carried out. We have explored the most frequently used words and phrases and the typical words of selected politicians.

Klíčová slova: Korpus, lemma, Miroslav Kalousek, Dominik Feri, politický projev, frekvence. Corpora, political speech, frequency.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Dana Hlaváčková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jakub Machura

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 2. 2019 04:00, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz