Bc. Markéta Krafková

Diplomová práce

Translation and Analysis of Selected Sketches from Monty Python's Production

Translation and Analysis of Selected Sketches from Monty Python's Production
Anotace:
Anotace Diplomová práce Selected Sketches From Monty Pythons Production, Translation and Analysis se zabývá překladem, rozborem a srovnávací analýzou vybraných částí seriálů a filmů z tvorby komediální skupiny Monty Python. Praktická část obsahuje vlastní překlad a teoretická část je zaměřena na překladatelské problémy a srovnávací analýzu překladu.
Abstract:
Diploma thesis Selected Sketches From Monty Pythons Production, Translation and Analysis deals with the translation, analysis of the translation and comparative analysis of selected sketches from series and film production of comedy troupe Monty Python. The practical part consists of the translation and the theoretical part discusses problems and comparative analysis of the translation.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Martin Němec, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Tamara Váňová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta