Zuzana POKLUDOVÁ

Bachelor's thesis

Sociální pracovník jako garant kvality sociální práce

Social worker as a guarantor of the quality of social work
Anotácia:
Tématem této bakalářské práce je: "sociální pracovník jako garant kvality sociální práce". Cílem je popsat a analyzovat, jakým způsobem lze hodnotit sociální práci prostřednictvím standardů kvality sociálních služeb a jak lze definovat sociálního pracovníka jako garanta sociální práce. Jedná se o teoreticko-aplikační typ práce. V teoretické části práce jsou vysvětleny hlavní pojmy související s daným …viac
Abstract:
The topic of this bachelor thesis is: "social worker as a guarantor of social work". The goal is to describe and analyze how social work can be assessed through Standards for Quality in Social Services and how a social worker can be defined as a guarantor of social work. This is a theoretical-application type of work. The theoretical part of the thesis explains the main concepts related to the topic …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 7. 2020
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Petr Lazar

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POKLUDOVÁ, Zuzana. Sociální pracovník jako garant kvality sociální práce. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií