Nikola ŠTACHOVÁ

Bachelor's thesis

Rodina jako základní stavební kámen společnosti, rodina v minulosti a rodina dnes

The family as the basic building block of society, the family in the past and family today
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá tématem rodiny, jako základního stavebního kamene společnosti. Skládá se ze dvou částí, část teoretická a část praktická. Teoretická část seznamuje se základními pojmy, týkající se tématu rodina, jako je charakteristika a základní funkce rodiny, historie rodiny a rodina v právní úpravě. V neposlední řadě se zmiňuje také o trendech v odkládání mateřství, které jsou dále rozebrány …more
Abstract:
This bachelor thesis is dealing with the family as the basic building block of society. It consists of two parts, theoretical and practical part. The theoretical part introduces the basic concepts related with the family as the basic characteristics and functions of the family, family history and family in the legislation. Finally, it also makes reference to trends in the postponement of motherhood …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2011
Identifier: 19823

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Milan Smola

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠTACHOVÁ, Nikola. Rodina jako základní stavební kámen společnosti, rodina v minulosti a rodina dnes. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 03. 05. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Humanities

Bachelor programme / field:
Specialization in pedagogy / Social pedagogy