Nikola ŠTACHOVÁ

Bachelor's thesis

Rodina jako základní stavební kámen společnosti, rodina v minulosti a rodina dnes

The family as the basic building block of society, the family in the past and family today
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá tématem rodiny, jako základního stavebního kamene společnosti. Skládá se ze dvou částí, část teoretická a část praktická. Teoretická část seznamuje se základními pojmy, týkající se tématu rodina, jako je charakteristika a základní funkce rodiny, historie rodiny a rodina v právní úpravě. V neposlední řadě se zmiňuje také o trendech v odkládání mateřství, které jsou dále rozebrány …viac
Abstract:
This bachelor thesis is dealing with the family as the basic building block of society. It consists of two parts, theoretical and practical part. The theoretical part introduces the basic concepts related with the family as the basic characteristics and functions of the family, family history and family in the legislation. Finally, it also makes reference to trends in the postponement of motherhood …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2011
Identifikátor: 19823

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Milan Smola

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠTACHOVÁ, Nikola. Rodina jako základní stavební kámen společnosti, rodina v minulosti a rodina dnes. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 03. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe