Theses 

Rodina jako základní stavební kámen společnosti, rodina v minulosti a rodina dnes – Nikola ŠTACHOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika

Nikola ŠTACHOVÁ

Bakalářská práce

Rodina jako základní stavební kámen společnosti, rodina v minulosti a rodina dnes

The family as the basic building block of society, the family in the past and family today

Anotace: Bakalářská práce se zabývá tématem rodiny, jako základního stavebního kamene společnosti. Skládá se ze dvou částí, část teoretická a část praktická. Teoretická část seznamuje se základními pojmy, týkající se tématu rodina, jako je charakteristika a základní funkce rodiny, historie rodiny a rodina v právní úpravě. V neposlední řadě se zmiňuje také o trendech v odkládání mateřství, které jsou dále rozebrány v části praktické. Praktická část se zabývá kvantitativním výzkumem, ve které byla použita metoda dotazníku. Hlavním účelem výzkumu bylo zjistit potenciální příčinu dnešního trendu v odkládání mateřství.

Abstract: This bachelor thesis is dealing with the family as the basic building block of society. It consists of two parts, theoretical and practical part. The theoretical part introduces the basic concepts related with the family as the basic characteristics and functions of the family, family history and family in the legislation. Finally, it also makes reference to trends in the postponement of motherhood, which are further discussed in the practical part. The practical part is dealing with quantitative research, which used the questionnaire method. The main purpose of the research was to identify a potential cause of today's trend of delaying motherhood.

Klíčová slova: rodina, základní funkce rodiny, historie rodiny, trendy v odkládání mateřství

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2011
  • Identifikátor: 19823

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Milan Smola

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 03. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=19823 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

ŠTACHOVÁ, Nikola. Rodina jako základní stavební kámen společnosti, rodina v minulosti a rodina dnes. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 17:56, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz