Bc. Květa Mertová

Bachelor's thesis

Biokonjugáty nanočástic pruské modři jako značka pro imunostanovení

Bioconjugates of Prussian blue nanoparticles as a label in immunoassays
Abstract:
Enzymová imunostanovení nacházejí široké uplatnění při detekci analytů s vysokou citlivostí a specifitou. Enzymy však mají řadu nedostatků, jako je vy-soká cena a omezená stabilita. Tyto nevýhody lze překonat využitím nanočástic s katalytickou aktivitou, které disponují vysokou stabilitou a nízkými náklady na přípravu. V této práci byly prozkoumány možnosti použití nanočástic pruské modři s chemickým …more
Abstract:
Enzyme immunoassays are widely used for the detection of analytes with high sensitivity and specificity. However, enzymes have a set of shortcomings, such as high cost and limited stability. These disadvantages can be eliminated by the use of nanoparticles with catalytic activity, which confer high stability with low expenses for their preparation. In this thesis, the possibilities of Prussian blue …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 6. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 7. 2020
  • Supervisor: Mgr. Zdeněk Farka, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jakub Sopoušek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta