Mgr. Marek Trtík, Ph.D.

Disertační práce

Symbolic Execution and Program Loops

Symbolic Execution and Program Loops
Anotace:
Symbolické vykonávání programů je druh analýzy programů, který lze použít jak pro automatické generování testovacích vstupů, tak i pro přímé hledání defektů v programech. Cílem této analýzy je symbolicky vykonat ty cesty v programu, které lze též vykonat standardním způsobem pro konkrétní vstupy. Počty těchto vykonatelných cest programem jsou typicky astronomicky velké dokonce i pro relativně malé …více
Anotace:
definované adresy, obsahující nějaké vstupní symboly. Tato nejednoznačnost je právě zdrojem celého problému. V disertaci dále představujeme symbolickou paměť podporující symbolické ukazatele. Tato paměť bojuje s problém nejednoznačného odkazování do paměti tak, že ukládá tak zvané podmíněné hodnoty, používá nový segment--offset--plane model paměti a používá vyrovnávací paměť pro efektivní řešení dotazů …více
Abstract:
Symbolic execution is a program analysis which can be effectively used for automated generation of test inputs and for direct finding of defects in programs. The goal of symbolic execution is to symbolically execute those program paths which can be followed by standard execution for concrete inputs. Number of such executable program paths is typically astronomically large even for relatively small …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 10. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 3. 2014
  • Vedoucí: prof. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D.
  • Oponent: Prof. Daniel Kröning, Nikolai Tillmann

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Doktorský studijní program / obor:
Informatika (čtyřleté) / Informatika

Práce na příbuzné téma