Ondřej Hudec

Bachelor's thesis

Sponzoring a sportovní reklama hokejové soutěže

Sponsorship and Advertising of an Ice Hockey League
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou sponzoringu a sportovní reklamy Tipsport extraligy, nejvyšší soutěže v ledním hokeji v České republice. Cílem práce bylo analyzovat fungování marketingu této soutěže a na základě zjištěných výsledků navrhnout možná zlepšení v dané problematice.
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the analysis of the sponsorship and advertising of the Tipsport extraliga, the Czech highest tier of ice hockey. The goal of the thesis is to analyse the marketing side of the said ice hockey league and make suggestions and recommendations based on the analysis.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2021
  • Supervisor: Roman Vala
  • Reader: Jiřina Kračmarová

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VSB – Technical University of Ostrava

Ekonomická fakulta

Bachelor programme / field:
Ekonomika a management / Management