Ondřej Hudec

Bakalářská práce

Sponzoring a sportovní reklama hokejové soutěže

Sponsorship and Advertising of an Ice Hockey League
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou sponzoringu a sportovní reklamy Tipsport extraligy, nejvyšší soutěže v ledním hokeji v České republice. Cílem práce bylo analyzovat fungování marketingu této soutěže a na základě zjištěných výsledků navrhnout možná zlepšení v dané problematice.
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the analysis of the sponsorship and advertising of the Tipsport extraliga, the Czech highest tier of ice hockey. The goal of the thesis is to analyse the marketing side of the said ice hockey league and make suggestions and recommendations based on the analysis.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2021
  • Vedoucí: Roman Vala
  • Oponent: Jiřina Kračmarová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management