Bc. Barbora Trávníčková

Bakalářská práce

Vliv informovanosti o hygieně dutiny ústní na stav chrupu u adolescentů (14-20let)

The Influence of Awareness of Oral Hygiene on Condition of Teeth in Adolescents (14-20 years)
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vlivem informovanosti o hygieně dutiny ústní na stav chrupu u adolescentů věkové skupiny 14-20 let. Podstatu teoretické části práce tvoří zmapování základních oblastí stomatologie, dentální hygieny a období adolescence. V praktické části práce uvádíme zjištěnou úroveň znalostí a deklarované zvyklosti adolescentů v oblasti dentální hygieny, srovnávanou s pozorováním stavu …více
Abstract:
The bachelor thesis outlines how the awareness of the oral cavity hygiene influences the condition of teeth among adolescents aged 14-20. A major part of the thesis is dedicated to the basic areas of stomatology, dental hygiene and adolescence. The practical part contains the discovered level of knowledge and declared habits of some adolescents as far as their dental hygiene is concerned, in comparison …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 8. 2016
  • Oponent: Mgr. Dana Soldánová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra