Jana Krištofíková

Bakalářská práce

Dávky pokrývajúce udalosť tehotenstva a materstva

Benefits covering the event of pregnancy and motherhood
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the benefits provided through pregnancy and motherhood health and sickness insurance and state social support. The objective of this thesis is to assess the current status of those benefits. The content of this thesis is divided to three chapters. In the first chapter we will look at general characteristics of pregnancy and motherhood, and also rules of pregnancy and …více
Abstract:
Bakalárska práca je zameraná na dávky poskytované v tehotenstve a materstve prostredníctvom nemocenského poistenia a štátnej sociálnej podpory. Cieľom našej práce je zhodnotiť súčasný stav týchto dávok. Obsah práce je rozdelený do troch kapitol. V prvej kapitole sa venujeme všeobecnej charakteristike tehotenstva a materstva a tiež právnej úprave tehotenstva a materstva v právnych predpisoch Slovenskej …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Miloš Lacko, PhD.
  • Oponent: JUDr. Zlatica Poláček Tureková, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK