Theses 

Jaká je cenová elasticita poptávky po životním pojištění? – Vanda Marešová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vanda Marešová

Bakalářská práce

Jaká je cenová elasticita poptávky po životním pojištění?

Price Elasticity of Demand for Life Insurance

Anotace: Cílem této práce je zjistit cenovou elasticitu poptávky po životním pojištění v ČR. K výzkumu byla využita exogenní změna cen zapříčiněná vyhláškou EU o sjednocení sazeb pojistného pro muže a ženy uvedenou v platnost dne 21.12.2012. Byla použita data z let 2010 až 2013 o prodejích a cenách produktů životního pojištění poskytnutá Českou podnikatelskou pojišťovnou. Zjistila jsem, že poptávka žen po životním pojištění je neelastická, zvýšení cen o 1% přinese snížení poptávaného množství o 0,94%. Cenová elasticita poptávky mužů vyšla jako kladné číslo, což bylo způsobeno náhlým poklesem poptávaného množství po poklesu ceny, tento jev je námětem pro další výzkum.

Abstract: The main goal of this research is to find out the price elasticity of demand for life insurance in Czech Republic. It was utilized exogenous price change for research caused by EU regulation of premium rate unification for men and women, put into force on 21.12.2012. In research were used data from 2010 to 2013 about sales and prices of life insurance products, provided by Czech Business Insurance Company. It was discovered that women's demand for life insurance is inelastic, price increase of 1% brings reduction of demanded quantity of 0,94%. Price elasticity of a men's demand came out as a plus number. It was caused by sudden decline of demanded quantity after price reduction. This phenomenon might be a topic for further research.

Klíčová slova: cenová elasticita poptávky, antidiskriminační zákon, životní pojištění

Keywords: price elasticity of demand, life insurance, anti-discrimination law

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 9. 2013
  • Vedoucí: Jiří Lahvička
  • Oponent: Jan Babin

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/38876

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 5. 2019 11:45, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz