Bc. Lukáš Molek

Bakalářská práce

Ablace maligních ložisek jater

Ablation of malignant liver bearing
Anotace:
Práce s názvem „Ablace maligních ložisek jater“ obsahuje stručnou charakteristiku a rozdělení maligních onemocnění jater. Nabízí přehled léčebných postupů se zaměřením na termální ablační metody využívající mikrovlnného vlnění a vysokofrekvenčního proudu. V praktické části jsou vyhodnoceny základní údaje o pacientech, kteří podstoupili radiofrekvenční nebo mikrovlnnou ablaci v posledních jedenácti …více
Abstract:
The Bachelor Thesis entitled „Malign liver seams ablation“ contains a concise characteristics and classification of the malign liver diseases. It offers an overview of the healing methods with a focus on termal ablation methods which use microwaves and high-frequency current. In the practical part of the thesis, basic data about patients who underwent frequency and microwave ablation are analyzed, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2017
  • Vedoucí: Marian Kotek
  • Oponent: prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent