Kateřina Zapadlo

Diplomová práce

Green managament and its application in the hotel industry

Green management a jeho uplatnění v hotelnictví
Anotace:
Práce se věnuje problematice ekologického managementu a jeho uplatnění v hotelu. Cílem práce je analyzovat využití prvků green managementu a navrhnout zlepšení situace v případě, že budou pomocí analýzy objeveny dílčí problémy. Práce se zabývá i postavením ekohotelů České republiky v rámci Evropy a motivací hostů k zamluvení pobytu v ekologickém hotelu.
Abstract:
The thesis deals with the issue of green management and its application into a hotel. Its purpose is to analyse a selected accommodation facility and to propose a new ecological element application based on the results of the analysis. The thesis also describes a situation among Czech and European ecohotels. There is also a chapter about the motivation of clients making a reservation in a ecohotel …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 10. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 1. 2018
  • Vedoucí: Jiřina Jenčková
  • Oponent: Karolína Zdenková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71798