Bc. Monika Kramplová

Diplomová práce

Eurozóna z pohľadu teórie optimálnej menovej oblasti

The Euro area from the perspektive of the theory optimal currency area
Abstract:
The goal of my thesis is determination, if the Economic and Monetary Union of the European Union is the optimum currency area thus if the Economic and Monetary Union of the European Union is a prospective project. The first chapter is related to the theory of the optimum currency area, subsequently to the advantages and disadvantages of the Economic and Monetary Union of the European Union. This is …více
Abstract:
Cieľom mojej diplomovej práce je určenie, či je práve európska menová únia optimálnou menovou oblasťou a. tak či je Európska menová únia perspektívnym projektom. V prvej kapitole sa zaoberám teóriou optimálnej menovej oblasti kde následne zaoberám aj výhodami a. nevýhodami Európskej menovej únie. Následne nadväzujem druhou kapitolou kde sa zaoberám Európskou menovou úniou, jej etapami vzniku a názorom …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Zuzana Brinčíková, PhD.
  • Oponent: Ing. Valér Demjan, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK