Bc. Dominika Kovářová

Bachelor's thesis

Politický marketing na příkladu vybrané volební kampaně

Political marketing in the examample of chosen election campaign
Abstract:
Předmětem bakalářské práce „Politický marketing na příkladu vybrané volební kampaně“ je popsat a hodnotit kampaň Karla Schwarzenberga v prvních přímých volbách. Teoretická část je zaměřená na seznámení se s politickým marketingem. V praktické části sekundárním šetřením popisuji fakta týkající se kampaně.
Abstract:
The goal of the submitted thesis : „Political marketing in the examample of chosen election campaign.“It is about description and reviews campaigne by Karl Schwarzenberg in his first direct elections. My theoretical part is about knowledges political marketing. My practical part is about secondary survay and I want to desraption his campaigne.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2015
  • Supervisor: PhDr. Adolf Vodrážka
  • Reader: PhDr. Marek Matějka

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní