Dalibor MACÍK

Bakalářská práce

Studium přechodových jevů v obvodech s diskrétními parametry - vzdálený experiment

Study of transients in circuits with discrete parameters - Remote Experiment
Anotace:
Cílem práce bylo sestavit vzdálený experiment ?Přechodové jevy v RLC obvodu? šířený po Internetu pro výuku. Experiment bude využit pro výuku jednak pro studium resonančních jevů v RLC obvodu a rovněž pro vysvětlení energetických pochodů při vlastních oscilacích. K realizaci fyzikálního hardware jsem si zvolil systém Internetový Školní Experimentální Systém (ISES- UK v Praze). Výsledkem měření přechodových …více
Abstract:
The goal of the thesis was to design and setup the remote experiment ?Transient phenomena in RLC circuit? spread across the Internet for teaching. Experiment will be used both for the study of resonant phenomena in RLC oscillator circuit, and for the explanation of energy transformations for its natural oscillations. As the physics hardware I choose the Internet School Experimental System (ISES- Charles …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2011
Identifikátor: 20791

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. František Schauer, DrSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MACÍK, Dalibor. Studium přechodových jevů v obvodech s diskrétními parametry - vzdálený experiment. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 02. 06. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie