Mgr. Martina FIALOVÁ

Disertační práce

ECOLOGY OF ALLIUM OLERACEUM L. POLYPLOID COMPLEX IN THE CZECH REPUBLIC

ECOLOGY OF ALLIUM OLERACEUM L. POLYPLOID COMPLEX IN THE CZECH REPUBLIC
Abstract:
Polyploidie označující organismy s více než dvojnásobným počtem chromosomových sad je považována za hlavní zdroj evoluce rostlin. Oproti dřívějším odhadům počtu polyploidních organismů se v současnosti ukazuje, že procesem polyploidizace prošly v minulosti v podstatě všechny rostliny. Polyploidie ovlivňuje genetickou a genomickou strukuru a fenotyp organismu, což může následně ovlivňovat další vlastnosti …více
Abstract:
Polyploidy, term for the possession of more than two chromosome sets, is considered as a major force in evolution of plants. Unlike previous estimates the number of polyploid organisms is higher and most plants have undergone polyploidization. Polyploidy affects genetic and genomic structure and phenotype of the organisms, than it may affect other characteristics of the species. Different cytotypes …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 8. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Martin Duchoslav, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FIALOVÁ, Martina. ECOLOGY OF ALLIUM OLERACEUM L. POLYPLOID COMPLEX IN THE CZECH REPUBLIC. Olomouc, 2013. disertační práce (Ph.D.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta