Theses 

Energetická politika zemí ve vybraném regionu (region Kaspického moře) – Mgr. Josef Fišer

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Josef Fišer

Bakalářská práce

Energetická politika zemí ve vybraném regionu (region Kaspického moře)

Energy Policy of Countries in Chosen Region (Caspian Sea)

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá energetickou politikou zemí Kaspického moře. V centru zkoumání leží Ázerbájdžán, Kazachstán a Turkmenistán, nicméně částečně jsou zahrnuty také Rusko a Írán s ohledem na jejich působení v kaspickém regionu. Důraz je kladen na sektory ropného a plynárenského průmyslu. Snahou je podat nejen ucelený obraz produkčních a přepravních kapacit těchto zemí, ale především zhodnotit jejich možné postavení jako dodavatelů energetických surovin na evropské trhy. Proto byla řešena otázka exportních možností dotyčných států, zejména pak projekty přepravní infrastruktury, které připadají v úvahu pro export do Evropy.

Abstract: This thesis deals with the energy policy of the littoral countries of the Caspian Sea. The main focus of the research lies on Azerbaijan, Kazakhstan and Turkmenistan, however Russia and Iran with regard to their activities in the Caspian region are included as well. The leading ambition of this thesis is not only to give a coherent overview of production and transport capacities in the oil and gas industry of the respective countries, but also to evaluate their possible role as suppliers of energy resources on the European markets. Therefore this thesis has dealt with the question of export capabilities and above all projects of transport infrastructure which could be possibly used for export of energy resources to Europe.

Klíčová slova: Kaspické moře, energetika, Ázerbájdžán, Kazachstán, Turkmenistán, ropa, zemní plyn, SOCAR, KazMunaiGas, Turkmengas.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2010
  • Vedoucí: Ing. Petr Musil, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Martin Železník

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 6. 2019 20:20, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz