Mgr. Josef Fišer

Bakalářská práce

Energetická politika zemí ve vybraném regionu (region Kaspického moře)

Energy Policy of Countries in Chosen Region (Caspian Sea)
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá energetickou politikou zemí Kaspického moře. V centru zkoumání leží Ázerbájdžán, Kazachstán a Turkmenistán, nicméně částečně jsou zahrnuty také Rusko a Írán s ohledem na jejich působení v kaspickém regionu. Důraz je kladen na sektory ropného a plynárenského průmyslu. Snahou je podat nejen ucelený obraz produkčních a přepravních kapacit těchto zemí, ale především zhodnotit …více
Abstract:
This thesis deals with the energy policy of the littoral countries of the Caspian Sea. The main focus of the research lies on Azerbaijan, Kazakhstan and Turkmenistan, however Russia and Iran with regard to their activities in the Caspian region are included as well. The leading ambition of this thesis is not only to give a coherent overview of production and transport capacities in the oil and gas …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2010
  • Vedoucí: Ing. Petr Musil, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Martin Železník

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta