Mária Eliašová

Diplomová práce

Analýza úspešnosti vybraných metód fundamentálnej analýzy na českom trhu

Analýza úspěšnosti vybraných metod fundamentální analýzy na českém trhu
Anotace:
Diplomová práce se zabývá analýzou vybraných metod fundamentální analýzy na českém trhu v období 2006-2010. První kapitola je věnována teoretickým východiskům práce, konkrétně nabízí základní charakteristiku a přehled dividendových diskontních modelů a ziskových modelů stanovení vnitřní hodnoty akcie, které budou použity v praktické části práce. Druhá kapitola se soustředí na ohodnocení akcií dividendovými …více
Abstract:
The thesis is dealing with selected methods analysis of fundamentals analysis on the Czech market in a period of year 2006 -- 2010. First chapter is thinking about theoretical bases of the theses, concretely offers basic characteristic and overview of discount models of dividend and the models of interest for setting the share intrinsic value . This will be used in a practical part of dissertation …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá analýzou vybraných metód fundamentálnej analýzy na českom trhu v období 2006-20010. Prvá kapitola je venovaná teoretickým východiskám práce, konkrétne ponúka základnú charakteristiku a prehľad diskontných dividendových modelov a ziskových modelov stanovenia vnútornej hodnoty akcie, ktoré budú použité v praktickej časti práce. Druhá kapitola sa sústreďuje na ohodnotenie akcií …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2011
  • Vedoucí: Jitka Veselá
  • Oponent: Michal Polák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/27637