Mária Eliašová

Master's thesis

Analýza úspešnosti vybraných metód fundamentálnej analýzy na českom trhu

Analýza úspěšnosti vybraných metod fundamentální analýzy na českém trhu
Abstract:
Diplomová práce se zabývá analýzou vybraných metod fundamentální analýzy na českém trhu v období 2006-2010. První kapitola je věnována teoretickým východiskům práce, konkrétně nabízí základní charakteristiku a přehled dividendových diskontních modelů a ziskových modelů stanovení vnitřní hodnoty akcie, které budou použity v praktické části práce. Druhá kapitola se soustředí na ohodnocení akcií dividendovými …more
Abstract:
The thesis is dealing with selected methods analysis of fundamentals analysis on the Czech market in a period of year 2006 -- 2010. First chapter is thinking about theoretical bases of the theses, concretely offers basic characteristic and overview of discount models of dividend and the models of interest for setting the share intrinsic value . This will be used in a practical part of dissertation …more
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá analýzou vybraných metód fundamentálnej analýzy na českom trhu v období 2006-20010. Prvá kapitola je venovaná teoretickým východiskám práce, konkrétne ponúka základnú charakteristiku a prehľad diskontných dividendových modelov a ziskových modelov stanovenia vnútornej hodnoty akcie, ktoré budú použité v praktickej časti práce. Druhá kapitola sa sústreďuje na ohodnotenie akcií …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 3. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2011
  • Supervisor: Jitka Veselá
  • Reader: Michal Polák

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/27637