MUDr. Alena Máchalová, Ph.D.

Doctoral thesis

Srovnání profilů behaviorálních účinků psychostimulancií a terapeuticky užívaných kognitiv v animálním modelu

Comparison of behavioral profiles of psychostimulants and therapeutically used cognitives in animal models
Anotácia:
Užívání psychostimulancií je celosvětový fenomén a počet jejich uživatelů narůstá. Objevují se také zprávy o potenciaci jejich účinků současným podáváním nootropik. Cílem této práce bylo prozkoumat efekty metamfetaminu, extáze (MDMA), piracetamu a modafinilu na chování s využitím myších modelů. Vliv látek na afektivitu byl demonstrován v modelu agonistických interakcí. Byla testována přítomnost indukce …viac
Abstract:
Use of psychostimulants is a world-wide phenomenon and a number of their consumers is rising. There are also reports of potentiation of their effects by co-administration of nootropics. The aim of the study was to elucidate effects of methamphetamine, MDMA (ecstasy), piracetam and modafinil on behaviour in mouse models. Influence of the drugs on affectivity was demonstrated in agonistic interactions …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2013
  • Vedúci: MUDr. Mgr. Karel Šlais, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Doctoral programme / odbor:
Medical Pharmacology (4-years) / Medical Pharmacology

Práce na příbuzné téma