Ing. Jana Trsková

Diplomová práce

Stanovení základní procesní mapy organizace a návrh její optimalizace ve firmě CZ LOKO, a.s., provozovna Česká Třebová

The Determination of Basic Process Map in CZ LOKO, establishment Česká Třebová and Its Optimization Proposals
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na procesy, jejich řízení a mapování. Zadavatelem práce je CZ LOKO, a.s., provozovna Česká Třebová, jehož hlavním předmětem činonsti je výroba, oprava a modernizace drážních hnacích vozidel. cílem této diplomové práce je navrhnout procesní mapu, zmapovat kritická místa a navrhnout její optimalizaci.
Abstract:
This dissertation is concentrated on processe and their control and monitoring. The dissertation ordering party is CZ LOKO, a.s., establishment in Česká Třebová, whose main line of business is the production, reparation and modernization of raiway propelling vehicles. The target is to propose a process map, monitor the critical points and suggest their optimazation.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 11. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 1. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Petr Průša, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Trsková, Jana. Stanovení základní procesní mapy organizace a návrh její optimalizace ve firmě CZ LOKO, a.s., provozovna Česká Třebová. Pardubice, 2010. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera