Adéla Sochorová

Bakalářská práce

Interpretační výkon ze dne 26. 1. 2018

Piano Audition - 26th January 2018
Anotace:
Interpretační výkon se skládá z literatury všech stylových období. Repertoár je volen s ohledem na rozmanitost skladeb ve smyslu jejich charakteru i výše pianistické úrovně.
Abstract:
The interpreter’s performance consists of the literature of all musical style periods. The repertoare was chosen with consideration of the variety of musical races, taking in account their character and the pianist’s level.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. Mgr. Vladimíra Sláviková
  • Oponent: doc. Mgr. Daniela Velebová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/u9joz/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Hudební fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hudební umění / Klavírní pedagogika