Jan Minařík

Bakalářská práce

Zhodnocení využití mimorozpočtových fondů státu a územní samosprávy při financování veřejných potřeb s konkretizací u vybraného subjektu územní samosprávy v ČR.

Analysis of the usage of unbudget state funds and regional self-governing unit in financing of public needs with concretization of chosen entity of the self-governing unit in the Czech republic
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce pojednává o problematice mimorozpočtových fondů a veřejných financí především z pohledu jejich využití v praxi. Těžištěm práce je podrobná charakteristika jednotlivých účelových fondů v soustavě veřejných rozpočtů. Práce se zabývá jak státními fondy na celorepublikové úrovni, tak i fondy na úrovni územních samosprávných celků České republiky, s konkretizací na statutární …více
Abstract:
This thesis focuses on the issue of unbudget funds and public finance, especially from the view of their practical use. The target of the thesis is to provide a detailed characteristics of individual funds in the system of public budgets. It deals mainly with state funds at the statewide level, and also with funds levelled at regional self-governing unit. According to regional funds, the practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 2. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2015
  • Vedoucí: Jitka Peková
  • Oponent: Martin Musil

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/57639