Bc. Alexandra Plotěná

Bakalářská práce

Příspěvková organizace - analýza daňového režimu

Statute Funded Institution - analysis of tax regime
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je analýza daňového režimu příspěvkových organizací. První kapitola je věnována charakteristice příspěvkových organizací, jejich rozdělení a financování. V druhé části je popsáno účetnictví příspěvkových organizací a jeho specifika. Ve třetí části je rozebrán daňový režim a zdaňování. Jednotlivé daně jsou popsány a větší pozornost je věnována popisu daně z příjmu a daní z …více
Abstract:
Subject of this thesis is analysis of tax regime state funded institutions. The first chapter is paid atrention to characteristics of allowence organizations, their distribution and financing. The second section is describe the accounting of govermental organizations and his specifics. In the third part is decommissioned tax regime and taxation desribingof individual taxes and greater attention is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2013
  • Vedoucí: Ing. Ivana Zálešáková
  • Oponent: Ing. Kamila Studená

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting