Bc. Marcela Grénarová

Bakalářská práce

Mezinárodní účetní standardy pro veřejný sektor

International Public Sector Accounting Standards
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Mezinárodní účetní standardy pro veřejný sektor“ je rozbor mezinárodních standardů, které jsou určeny pro vedení účetnictví ve veřejném sektoru. První část je zaměřena na účetnictví a výkaznictví veřejného sektoru, ve druhé části popisuji jednotlivé mezinárodní účetní standardy. Ve třetí části se zabývám situací ve veřejném sektoru v České republice, kde jsem si vymezila …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis: „The International Public Sector Accounting Standards“ is to analyze international standards that are intended to do accounting in the public sector. The first part focuses on accounting and financial reporting in the public sector, in the second part I have described individual international accounting standards. Finally, in the third part I have dealt with the situation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2008
  • Vedoucí: Ing. Pavla Kvapilová
  • Oponent: Ing. Hana Jurajdová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta